Vuilnisschuimers in Emfuleni

Vuilnisschuimers in Emfuleni worden gerespecteerde afvalscheiders

Een sociaal-activerings-project van Stichting Eindhoven-Emfuleni in samenwerking met 2 Rotary clubs uit Vanderbijlpark, Zuid-Afrika.

 

Dit lang lopende project is opgezet voor werkelozen uit de townships  die vroeger en deels nog steeds illegaal het stadsvuil uitpluizen op herbruikbare spullen die ze dan aan opkopers aanbieden. Vaak worden ze weggejaagd omdat ze een spoor van losliggend vuilnis achterlaten.  Het creëren van banen; eervol werk met status en een inkomensgarantie voor deze “schuimers” is het doel. De inwoners worden verzocht herwinbare spullen te scheiden van restafval. De ophalers krijgen een kar, werkkleding, (hand)schoenen en een batch zodat ze herkenbaar zijn voor de bewoners.  Inmiddels zijn er al 75 scavengers aan het werk in georganiseerde vorm. Nog 15 tot 25 mensen kunnen terecht voor het bedienen van de binnenstad van Vanderbijlpark. 2  lokale “rotary-clubs” zorgen voor de onderlinge afstemming van het werk en beheren de relaties met inmiddels 3 recycling companies. Zij willen het project ook doorzetten in heel Emfuleni. Parallel loopt een bewustwordingscampagne omtrent afvalscheiding, milieuaspecten en gezondheid. Het scheiden van afval is inmiddels ook formeel beleid geworden in Zuid- Afrika.

 

Einddoelen van het project

• Werkgelegenheid en inkomensgaranties tot max. 400 nu werkeloze, kansarme mensen binnen Emfuleni waarvan 100 in Vanderbijlpark

• Sociale doelen: zelfachting van deze werkers verbeteren (maatschappelijke waardering)

• Recycling van afval als economische activiteit

• Schoner maken van het milieu

• Bewustwordingsaspect  t.a.v. milieu en gezondheid

 

Van
Vuilnisschuimers_Van_1.png

 

Via 
Vuilnisschuimers_Via_2.png

 

Naar
Vuilnisschuimers_Naar_3.png

 

 

 

De Stichting Eindhoven- Emfuleni heeft al een lange gezamenlijke historie met Stichting Wereldhuis Eindhoven en haar “rechtsvoorgangers”. In Emfuleni rijdt sinds 2009 een mobiele kliniek rond welke gefinancierd is vanuit de inkomsten van de kringloopwinkel. Ook heeft ze in het verleden een grote container voor een groentetuin betaald en  een bijdrage geleverd voor een naaiatelier voor HIV/Aids besmette vrouwen in de township Bophelong. Voor het  scavengerproject heeft het Wereldhuis al 2x eerder een bijdrage geleverd. Aan het afsluitende deel-project in Vanderbijlpark is de bijdrage 3000 Euro.